Wednesday, December 22, 2010

ಅಯ್ನೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ರ
(ಬಾಬೂಜಿ ಧೀರೆ ಚಲ್ನಾ...ಶೈಲಿ/ಧಾಟಿ)


ಅಯ್ನೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ರ
ಲವ್ವಲೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು
ಹಾಂ....ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೇ ..
ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೇ ನಡೀತೈತಂತೆ// ಅಯ್ನೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ//

ನೀವು ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಹುಡ್ಗೀರ ಹಿಂದೆ...
ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ದಾರಿ ಮುಂದೆ..
ಇದು ಅಯ್ನೋರ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ
ಪ್ರತಿ ಹುಡ್ಗಿಯೂ ನಿಮ್ ಕಣ್ಗೆ ರಂಭೆ
ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೇ ..
ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೇ ನಡೀತೈತಂತೆ//ಅಯ್ನೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ//

ಇದು ಹುಡ್ಗೀರು ಅಡ್ಡಾಡೋ ಜಾಗ
ಇದೆ ಅಯ್ನೋರ್ಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋ ಯೋಗ
ಬಲು ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅವ್ಳೇ ಮೂಗ್ದಾರ...
ಹಾಂ...ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೆ ..
ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೇ ನಡೀತೈತಂತೆ//ಅಯ್ನೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ//

ಇಲ್ಲಿ ಏಮಾರ್ಸೋರ್ದೇ ಒಂದು ಧಂಧೆ
ಏಮಾರ್ದೇ ಇದ್ರೇ ಗೆಲ್ವು ನಿಮ್ದೇ
ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನೀವೇ ಸರದಾರ
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವ್ನಾನೇ ಭಾರ
ಹಾಂ...ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೆ ..
ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಾನೇ ನಡೀತೈತಂತೆ//ಅಯ್ನೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ//